Trầm Hương

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Tượng Quan Âm Tự Tại-Quan Âm Như ý-Quan Âm Đứng Cầm Chuổi...

Bồ-tát Quán Thế Âm(Quan Âm) vốn có tên tiếng Phạn là Avalokiteśvara. Đó là một vị Bồ-tát mà tại các nước Á châu ai cũng biết, vì Ngài có bổn nguyện từ bi cứu độ chúng sanh vô cùng rộng lớn. Trong tiếng Hán, Ngài còn được gọi với các tên như: Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại, Quán Thế Âm Tự Tại, Quán Thế Tự, Khuy Âm, Hiện Âm Thanh, Quán Âm… Ngoài ra, còn gọi là Cứu Thế Bồ-tát, Cứu Thế Tịnh Thánh (Duh!-kharaksaka), hoặc Thí Vô Úy Giả (Abhayamdada), hoặc Thí Vô Úy Giả Liên Hoa Thủ (Padmapāni), Phổ Môn (Saman-tamukha), Đại Bi Thánh Giả (Mahākārunikamuni).
Mã sản phẩm: QA01 (Quan Âm Tự Tại ngồi)
Mô tả: Chất liệu: gỗ trầm hương Ấn Độ, Chiều cao: 32cm, chiều ngang: 12cm, khối lượng: 1,460kg
Giá: 1,7 triệu.
---------------------------------------------------------------------------
Mã sản phẩm: QA02 (Quan Âm Như Ý ngồi)

Mô tả: Chất liệu: gỗ trầm hương Ấn Độ, Chiều cao: 30cm, chiều ngang: 12cm, khối lượng: 1,8kg
Giá: 1,6 triệu.

---------------------------------------------------------------------------
(tượng nhỏ)

Mã sản phẩm: QA03 (Quan Âm Đứng Cầm Chuổi)

Mô tả: Chất liệu: gỗ trầm hương Ấn Độ, Chiều cao: 40cm, chiều ngang: 8cm, khối lượng: 1,539kg
Giá: 1,7 triệu.
---------------------------------------------------------------------------
(tượng lớn)
Mã sản phẩm: QA04 (Quan Âm Đứng Cầm Chuổi)
Mô tả: Chất liệu: gỗ trầm hương Ấn Độ, Chiều cao: 50cm, chiều ngang: 10cm, khối lượng: 2,894kg
Giá: 2,3 triệu.
---------------------------------------------------------------------------


Mã sản phẩm: QA05 (Quan Âm Đứng Rồng)
Mô tả: Chất liệu: gỗ trầm hương Ấn Độ, Chiều cao: 40cm, chiều ngang: 9cm, khối lượng: 1,448kg
Giá: 1,7 triệu.
---------------------------------------------------------------------------


Liên hệ mua tượng & hỗ trợ tư vấn:

Hotline: 0977 041 920 ( Chị Hiếu )
Tài khoản giao dịch:
STK 1: 010 6573 248 - Thái Thị Hiếu - NH Đông Á
STK 2: 0421 000 418 698 - Nguyễn Văn Tiến - NH VietComBank
STK 3: 6460 205 183 720 - Nguyễn Văn Tiến - NH AgriBank

Địa chỉ: 71/27f Kênh nước đen, Bình hưng hoà a, Bình tân.
Chuyên kinh doanh sỉ và lẻ trên toàn quốc

Tags: Tượng Quan Âm Tự Tại,Tượng Quan Âm Như Ý,Tượng Quan Âm Đứng Cầm Chuổi,Tượng Quan Âm Đứng Rồng
Tượng Quan Âm Tự Tại-Quan Âm Như ý-Quan Âm Đứng Cầm Chuổi...
Top